Dreamcatcher cánh hồng

Giới thiệu

khối lượng: 90 gam
chất liệu: lông vũ, đá, vòng sắt...
kích thước: vòng 11 cm, tổng kích thước 50 cm.

Sản phẩm được bán với giá: 145,000 VND

Liên hệ với người bán:

abc123
  • abc123

1 lưu ý tưởng:

Những ý tưởng khác

loading