Móc thú hình cá voi siêu dễ thương cute

Giới thiệu

2 chú cá voi siêu dễ thương phải không nào
với chất liệu là len cotton milk bạn sẽ phải mất 5-7 ngày để có thể tạo ra sản phẩm tuyệt vời như vậy.

Sản phẩm được bán với giá: 80,000 VND

Liên hệ với người bán:

Chuẩn bị

 • len cotton milk
  que móc.
  mắt,


  dưới đây là hướng dẫn chart để móc 2 em này nhé.

  Đầu + thân
  H1 : Vòng tròn ma thuật 6x [6]
  H2 : 6v [12]
  H3 : (x,v)*6 [18]
  H4 : (2x,v)*6 [24]
  H5 : (3x,v)*6 [30]
  H6 : (4x,v)*6 [36]
  H7 : (5x,v)*6 [42]
  H8 : (6x,v)*6 [48]
  H9 : (11x,v)*4 [52]
  H10-15 : 52x [52]
  H16 : (11x,a)*4 [48]
  H17-18 : 48x [48]
  H19 : (6x,a)*6 [42]
  H20-23 : 42x [42]
  H24 : a,4x,a,28x,a,4x [39]
  H25 : 39x [39]
  H26 : a,4x,a,25x,a,4x [36]
  H27 : 36x [36]
  H28 : a,4x,a,22x,a,4x [33]
  H29 : 33x [33]
  H30 : a,4x,a,19x,a,4x [30]
  H31 : 30x [30]
  H32 : a,4x,a,16x,a,4x [27]
  H33 : 27x [27]
  H34 : a,3x,a,15x,a,3x [24]
  H35 : 24x [24]
  H36 : a,3x,a,12x,a,3x [21]
  H37 : 21x [21]
  H38 : a,3x,a,9x,a,3x [18]
  H39 : 18x [18]
  H40 : a,3x,a,6x,a,3x [15]
  H41 :15x [15]
  H42 : a,3x,a,3x,a,3x [12]
  H43 : 12x [12]
  H44 : (x,a)*4 [8]
  H45 : 8x [8]
  Đuôi (làm 2 mảnh)
  H1 : Vòng tròn ma thuật 6x [6]
  H2 : (x,v)*3 [9]
  H3 : (2x,v)*3 [12]
  H4 : (x,v)*6 [18]
  H5-7 : 18x [18]
  H8 : (x,a)*6 [12]
  H9 : 12x [12]
  H10 : (x,a)*4 [8]
  H11 : 8x [8]
  H12 : 4a [4]
  Vây (làm 2 cái)
  H1 : Vòng tròn ma thuật 6x [6]
  H2 : (x,v)*3 [9]
  H3 : (2x,v)*3 [12]
  H4 : (3x,v)*3 [15]
  H5 : 15x [15]
  H6 : (3x,a)*3 [12]
  H7 : (x,a)*4 [8]
  H8 : 8x [8]
  H9 : 4a [4]

  Chúc các bạn thành công.
  Với bạn nào không muốn móc mà vẫn muốn có sp này thì liên hệ với mình nhé.
  với giá 80k/1 em thôi. rẻ phải không nào?
2 em cá voi được móc từ len cotton milk siêu dễ thương
 • 2 em cá voi được móc từ len cotton milk siêu dễ thương

Những ý tưởng khác

loading