Mũ tím size 55cm

Giới thiệu

kích thước vòng đầu 55cm
kích thước vành tính từ vòng đầu + 7-8 cm

Sản phẩm được bán với giá: 300,000 VND

Liên hệ với người bán:

ảnh chụp chéo
  • ảnh chụp chéo
Hoa trên mũ
  • Hoa trên mũ
ảnh chụp từ trên xuống.
  • ảnh chụp từ trên xuống.
Mẫu cũng xinh luôn nhé.
  • Mẫu cũng xinh luôn nhé.

1 lưu ý tưởng: