Thỏ bún lèo🐰 cùng cà rốt

Giới thiệu

Thỏ bún lèo nhỏ và thỏ bún lèo lớn. chúng có cả đám cà rôt để ăn cho qua hết cái mùa đông này.

{

Hướng dẫn.

nhiều cà rốt ko nào?

Bước 1

  • nhiều cà rốt ko nào?
Chúng còn nằm lăn lóc trên cà rốt

Bước 2

  • Chúng còn nằm lăn lóc trên cà rốt
Mùa đông đã qua. và cà rốt đã hết

Bước 3

  • Mùa đông đã qua. và cà rốt đã hết
em nó cũng nhỏ vậy thôi. cơ mà yêu lắm.

Bước 4

  • em nó cũng nhỏ vậy thôi. cơ mà yêu lắm.
ảnh chụp mặt sau.

Bước 5

  • ảnh chụp mặt sau.

Những ý tưởng khác

loading