Móc Cặp đôi Nhật Bổn🌸 •ShiBaO-ShiBaCo🦊

Giới thiệu

Cặp đôi nhật bản
Móc Cặp đôi Nhật Bổn🌸 •ShiBaO-ShiBaCo🦊
Cặp đôi này có nhiều chi tiết nhỏ nên chắc giá thành sẽ cao.

{

Hướng dẫn.

Shibaco

Bước 1

  • Shibaco
Cho 2 em nó đi hóng gió

Bước 2

  • Cho 2 em nó đi hóng gió
Đi nhà hàng luôn.

Bước 3

  • Đi nhà hàng luôn.
shibao

Bước 4

  • shibao