Túi sập vát

Giới thiệu

kích thước cao 15cm, ngang 22cm, đáy 7cm.
Chất liệu sợi thô.
Túi này có thêm quai đeo nữa nhé.
Bạn đặt túi này thì được chọn kích thước và màu sắc khác nữa.

Sản phẩm được bán với giá: 730,000 VND

Liên hệ với người bán:

vẫn là em nó thôi nhưng khách muốn làm sâu xuống và màu khác đi.
  • vẫn là em nó thôi nhưng khách muốn làm sâu xuống và màu khác đi.
em nó chụp có thêm hoa làm nền nữa nhé.
  • em nó chụp có thêm hoa làm nền nữa nhé.
chụp em nó đứng.
  • chụp em nó đứng.
bạn thấy màu này thế nào?
  • bạn thấy màu này thế nào?
mẫu chụp nằm ngang
  • mẫu chụp nằm ngang
Mẫu chụp chéo.
  • Mẫu chụp chéo.

1 lưu ý tưởng: