Móc cặp đôi phu thê

Giới thiệu

Chất liệu len cotton milk không xù không nhão.

{

Hướng dẫn.

Chúng nó lại còn gối đầu lên nhau nữa chứ. thế có ghét không cớ chứ.

Bước 1

  • Chúng nó lại còn gối đầu lên nhau nữa chứ. thế có ghét không cớ chứ.
2 em nó chu mỏ hôn nhau nè.

Bước 2

  • 2 em nó chu mỏ hôn nhau nè.
lai nữa nè.

Bước 3

  • lai nữa nè.
Á. lại còn thế này nữa. hứ quá rồi.

Có ai ưng 2 em thì rinh em về ở chung nha.

Bước 4

  • Á. lại còn thế này nữa. hứ quá rồi.<br /> <br /> Có ai ưng 2 em thì rinh em về ở chung nha.