Thiệp giấy xoắn giỏ hoa

Giới thiệu

Thiệp giấy xoắn giỏ hoa với nhiều màu sắc khác nhau.
Kích thước 15x15cm

Sản phẩm được bán với giá: 30,000 VND

Liên hệ với người bán:

thiệp 1
  • thiệp 1