Móc Ga con Coco mới nở len jean art

Giới thiệu

Bé gà cao 28cm tên là Gà Coco;
Mọi người vẫn được chọn màu cũng như kích thước của em nó nhé.

Sản phẩm được bán với giá: 750,000 VND

Liên hệ với người bán:

Em gà Coco cùng trứng nhỏ.
  • Em gà Coco cùng trứng nhỏ.
em có nguyên một rổ trứng chưa nở luôn
  • em có nguyên một rổ trứng chưa nở luôn
Em nó cũng trèo vào trong ổ rồi này.
  • Em nó cũng trèo vào trong ổ rồi này.