Crochet pattern of Buddha sitting on lotus

1 bước trong 1 phút

Giới thiệu

casy crochet 🧶🪡🧵🇵🇪 · 1ngày trước

Sản phẩm được bán với giá: 1 VND

Liên hệ với người bán: New Tico

Chuẩn bị

  • Crochet pattern of Buddha sitting on lotus
Crochet pattern of Buddha sitting on lotus
  • Crochet pattern of Buddha sitting on lotus
Crochet pattern of Buddha sitting on lotus
  • Crochet pattern of Buddha sitting on lotus
Crochet pattern of Buddha sitting on lotus
  • Crochet pattern of Buddha sitting on lotus
New Tico

New Tico

dfdf

công ty chuyên làm các đồ handmade

Hãy là người đầu tiên ý tưởng này