7 Bảng, 84 ý tưởng

Yêu thích handmade. đặc biệt là làm nơ cài tóc và các loại vải

Làm từ nhựa

1 ý tưởng

Tổng hợp những sản phẩm handmade làm từ nhựa.

Hướng dẫn làm hoa hồng từ thìa nhựa.

Hướng dẫn làm hoa hồng từ thìa nhựa.