7 Bảng, 84 ý tưởng

Yêu thích handmade. đặc biệt là làm nơ cài tóc và các loại vải

Dây ruy băng

3 ý tưởng

Những đồ làm từ dây ruy băng

Hướng dẫn làm chiếc bờm đội đầu cho bé từ dây ruy băng tuyệt đẹp

Hướng dẫn làm chiếc bờm đội đầu cho bé từ dây ruy băng tuyệt đẹp

Hướng dẫn trang trí nơ kẹp tóc từ dây ruy băng

Hướng dẫn trang trí nơ kẹp tóc từ dây ruy băng

Hướng dẫn cách làm hoa cưới từ dây ruy băng tuyệt đẹp

Hướng dẫn cách làm hoa cưới từ dây ruy băng tuyệt đẹp